Kontrast i czcionka A A+

en
Muzeum Kościuszkowskie
Przydatne informacje

Muzeum Kościuszkowskie

Projekt pn.: „Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny” w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 „Kościuszko” oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych” realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu dzięki utworzeniu nowoczesnego, narracyjnego Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt.„Kościuszko –bohater wciąż potrzebny” w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 „Kościuszko” oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

Efektem projektu będzie utworzenie nowoczesnego, narracyjnego Muzeum Kościuszkowskiego poprzez renowację i przebudowę budynku Bastionu V wraz z budową świetlika nad przyległym dziedzińcem wewnętrznym i zagospodarowanie go na cele kulturalne i turystyczne, przebudowę wewnętrznej kubatury kompleksu Bastionu V na cele kulturalno – wystawiennicze z przystosowaniem trasy turystycznej dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz rekonstrukcję historycznych bram i pomostów fortu nr 2 „Kościuszko”.

Wartość całkowita projektu, zgodnie z zawartą umowa o dofinansowanie, wynosi 13 580 174,36 zł.

Wysokość dofinansowania z  Funduszy Europejskich wynosi 6 270 181,63 zł.


Więcej informacji na temat Muzeum Kościuszkowskiego

Obejrzyj zdjęcia z wystawy „Kościuszko – bohater wciąż potrzebny”:

Projekt współfinansowany  z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa

ZOBACZ TEŻ

ico/niepelnosprawni Created with Sketch.
Kopiec bez barier

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

link
W obiektywie

Baza zdjęć i filmów.

link
Cennik

Ceny biletów na Kopiec Kościuszki w Krakowie

link