Kontrast i czcionka A A+

en
Prof. dr hab. Piotr Dobosz nowym prezesem Komitetu Kopca Kościuszki
Przydatne informacje

Prof. dr hab. Piotr Dobosz nowym prezesem Komitetu Kopca Kościuszki

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie ma nowe władze. Podczas walnego zgromadzenia w piątek 12 kwietnia 2024 z pełnionej przez ostatnie 30 lat funkcji zrezygnował dotychczasowy prezes – dr hab. Mieczysław Rokosz. Na to stanowisko zebrani członkowie Komitetu wybrali prof. dr. hab. Piotra Dobosza. Zmienił się także skład zarządu Komitetu. 

Piotr Dobosz jest profesorem nauk prawnych, profesorem nadzwyczajnym i prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Urodził się 1 listopada 1961 r. w Krakowie. W 1994 r. uzyskał stopień doktora na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Jego rozprawa doktorska została uhonorowana nagrodą indywidualną w zorganizowanym w 1995 r. przez Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalnego Konserwatora Zabytków R.P. i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Konkursie na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa.

12 grudnia 2012 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w Katedrze Prawa Administracyjnego, a w 2017 został mianowany profesorem nadzwyczajnym UJ i uzyskał tytuł profesora doktora habilitowanego nauk prawnych. Jest też profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Administracyjno-Ekonomicznym Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.

Jest członkiem m.in. Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS, Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Towarzystwa Miłośników Historii Krakowa, a także Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie. W swoim dorobku ma ponad 200 publikacji naukowych. Wielokrotnie nagradzany nagrodami naukowymi i organizacyjnymi uczelni wyższych, władz państwowych i stowarzyszeń, a także odznaczeniami państwowymi i samorządowymi, w tym m.in. Brązowym Krzyżem Zasługi (2002), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2020), Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” (2018). Otrzymał także Złotą Odznakę za Opiekę nad Zabytkami nadaną przez Ministra Kultury Rzeczypospolitej Polskiej (2003) oraz odznakę „Honoris Gratia” (2017).

Skład nowego zarządu Komitetu Kopca Kościuszki:

prof. dr hab. Piotr Dobosz – prezes

dr Piotr Hapanowicz – wiceprezes

dr inż. Rafał Sieńko – wiceprezes

dr Adam Kozień – sekretarz

Witold Górny – skarbnik

Mariusz Cupiał – członek zarządu

Konrad Myślik – członek zarządu

Dotychczasowy prezes Komitetu dr hab. Mieczysław Rokosz, w uznaniu jego zasług i działalności, otrzymał tytuł honorowego prezesa Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.

ZOBACZ TEŻ

ico/niepelnosprawni Created with Sketch.
Kopiec bez barier

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

link
W obiektywie

Baza zdjęć i filmów.

link
Cennik

Ceny biletów na Kopiec Kościuszki w Krakowie

link