Kontrast i czcionka A A+

en
O przyszłości Wzgórza Błogosławionej Bronisławy
Przydatne informacje

O przyszłości Wzgórza Błogosławionej Bronisławy

W dniu 20 stycznia 2015 r. odbyło się w siedzibie Komitetu Kopca Kościuszki na Wzgórzu Błogosławionej Bronisławy posiedzenie Komisji Ochrony Krajobrazu Kulturowego Krakowa Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, afirmowane również przez  Komitet Kopca Kościuszki. W posiedzeniu wzięło udział ok. 50 osób reprezentujących Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, Komitet Kopca Kościuszki oraz przedstawiciele zainteresowanych stron: Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dyrekcji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Zarządu Budynków Komunalnych.

Na posiedzeniu wygłoszono 3 referaty, a to:

1. „Krajobraz z Kopcem Kościuszki” –  ref. prof. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki.

2. „Rola Fortu Kościuszko na tle fortyfikacji obronnych Krakowa”  ref. dr inż. Krzysztof Wielgus.

3. „Problemy zieleni w otoczeniu Kopca Kościuszki w Krakowie” ref.arch. Mikołaj Kornecki.

Przedstawiono również „Uwagi programowe w sprawie ochrony krajobrazu kulturowego Wzgórza Błogosławionej Bronisławy i otoczenia Kopca Kościuszki oraz Fortu Kościuszko” przygotowane na piśmie przez członka Prezydium SKOZK-u, dr Zbigniewa Beiersdorfa, a także dane dotyczące problemów własnościowych w otoczeniu Kopca Kościuszki w Krakowie, przygotowane przez p. Leszka Cierpiałowskiego dyrektora Biura  Komitetu Kopca Kościuszki.

Po stojących na wysokim poziomie referatach i materiałach uzupełniających odbyła się szeroka dyskusja w której wzięło udział 12 osób. W efekcie posiedzenia postanowiono powołać komisję do opracowania stanowiska w przedmiotowej sprawie przez zespół w składzie:

Zb. Beiersdorf, K. Flaga, M. Kornecki Z. Myczkowski, M.Rokosz i K. Wielgus.

ZOBACZ TEŻ

ico/niepelnosprawni Created with Sketch.
Kopiec bez barier

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

link
W obiektywie

Baza zdjęć i filmów.

link
Cennik

Ceny biletów na Kopiec Kościuszki w Krakowie

link