Kontrast i czcionka A A+

en
Komunikat z dnia 09 lipca 2024 r.
Przydatne informacje

Komunikat z dnia 09 lipca 2024 r.

Komitet Kopca Tadeusza Kościuszki w Krakowie informuje, że w dniu 11 lipca (jak co roku) na Kopcu Tadeusza Kościuszki w Krakowie powiewają wyłącznie Flagi Biało-Czerwone, a także rozłożona zostaje dużych rozmiarów Flaga Polski, rozpięta od podstawy Kopca do jego szczytu.

W ten sposób corocznie wyrażamy w dniu 11 lipca dowód Pamięci, Czci, Szacunku i Hołdu dla Niewinnych Ofiar zbrodni na Polakach – Obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1943–1945, dokonanych przez ukraińskich nacjonalistów.

W tym dniu każdego roku z wdzięcznością pamiętamy także o tych Ukraińcach, którzy wykazując się odwagą odmówili udziału w mordach i ratowali Polaków.

Kierując się wskazanymi okolicznościami upamiętnienia informujemy, że w dniu 11 lipca 2024 r. wstęp do Muzeum Kościuszkowskiego i na Biało-Czerwony Kopiec Kościuszki w Krakowie jest bezpłatny.

Jednocześnie informujemy, że co roku na szczycie Kopca Tadeusza Kościuszki w Krakowie w dniu 4 lipca czyli w Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, obok Flag Biało-Czerwonych, powiewa także Flaga Amerykańska. W tym roku Flaga Amerykańska została zawieszona na maszcie także w dniu 3 lipca z uwagi na oficjalne uroczystości Święta Niepodległości połączone z 50-leciem utworzenia Konsulatu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wskazane symboliczne działania służą upamiętnieniu Generała Tadeusza Kościuszki, Bohatera Stanów Zjednoczonych i Polski oraz podkreślają serdeczne związki pomiędzy Narodem Polskim i Narodem Amerykańskim.

Każdego roku w dniu 14 lipca obchodzone jest Święto Narodowe Francji. W tym dniu na Kopcu Tadeusza Kościuszki w Krakowie obok Flag Polski powiewa także trójkolorowa Flaga Francji. Powyższe symboliczne działania mają na celu upamiętnienie Generała Tadeusza Kościuszki, Obywatela Honorowego Republiki Francuskiej i Bohatera Polski oraz podkreślają serdeczne związki pomiędzy Narodem Polskim i Narodem Francuskim.

Od dnia 15 lipca, z pominięciem dni Polskich Świąt Narodowych, obok Flag Polski ponownie powiewać będzie Flaga Ukrainy, czyli Państwa, którego niepodległość Polska uznała jako pierwsza, a który dzisiaj walczy o własną niepodległość. Zawieszona na Kopcu Kościuszki w Krakowie w pierwszych dniach agresji  na Ukrainę Flaga tego Państwa to symboliczny gest solidarności i moralnego wsparcia dla Ukrainy walczącej o swoją suwerenność. Jak napisał Prof. Mieczysław Rokosz, 11-sty Prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, odwołując się do Idei Kościuszkowskiej: „Na tym naszym narodowym pomniku jest ona symbolicznym wyrazem oczywistej solidarności nas Polaków z Ukraińcami, obywatelami niepodległego Państwa, których niesprawiedliwie spotkało nieszczęście wojny” (por. oficjalna strona KKK w Krakowie). Słowa te zachowują nadal swoją aktualność. Do wymienionych okoliczności dodać należy także inne czynniki. Jak stwierdził ostatnio Donald Tusk, Premier Rządu RP: „My, Polacy, pomagamy Ukrainie zarówno ze względu na naszą przyjaźń i solidarność, ale też ze względu na własny dobrze pojęty interes. Kto dzisiaj broni Ukrainy, broni także siebie. Dzisiaj mamy wspólny program, wspólny projekt, bo nasze bezpieczeństwo jest wspólne i nierozłączne” (https://x.com/PremierRP/status/1810318266704769140). Przywołane myśli mają głęboką i uniwersalną wymowę: Ukraińcy broniąc dzisiaj swojego kraju, bronią także innych państw i narodów, bronią całego Wolnego Świata. A nasza współpraca leży w interesie nas wszystkich.

Prof. dr hab. Piotr Dobosz
Prezes
Komitetu Kopca Kościuszki
w Krakowie
(ustanowionego przez Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa w 1820 r.)

ZOBACZ TEŻ

ico/niepelnosprawni Created with Sketch.
Kopiec bez barier

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami.

link
W obiektywie

Baza zdjęć i filmów.

link
Cennik

Ceny biletów na Kopiec Kościuszki w Krakowie

link