Kontrast i czcionka A A+

en
Przydatne informacje

Prezesi Komitetu

1994 – Mieczysław Rokosz

Historyk, pracownik naukowy Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor licznych publikacji z zakresu dziejów Polski, m. in. książek Na szańcach pamięci. Szkice z dziedziny tradycji i tożsamości (Księgarnia Akademicka, Kraków 2003, wyd. II 2004) oraz Wieże i dzwony Wawelu (Societas Vistulana, Kraków 2006. Cześć dla Kościuszki, przywiązanie do ojczystej tradycji i poczucie służby wyniósł z rodzinnego domu. Jest jedenastym prezesem Komitetu Kopca Kościuszki ustanowionego w Krakowie w 1820 roku. Honorowy ten urząd pełni od stycznia 1994 r. publikując Sprawozdania z czynności Komitetu na łamach „Rocznika Krakowskiego” począwszy od R. LX za rok 1994.

Podobnie jak jego poprzednicy sprawuje opiekę nad Kopcem Kościuszki, jako symbolem niepodległości i miejscem narodowej pamięci. O Kościuszce i Kopcu głosił prelekcje i wykłady w wielu miejscach, m. in. w wiejskiej szkole w Targowisku nad Rabą i w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Po katastrofie Kopca wywołanej przez siły natury w 1997 r. usilnie i wytrwale zabiegał o jego odbudowę, a następnie w niej uczestniczył. Pragnie uczynić z Kopca i tworzonego Muzeum Kościuszki istotny punkt edukacji obywatelskiej i patriotycznej pokoleń Polaków XXI wieku.

Dla skuteczniejszej troski o Kopiec i efektywniejszego realizowania zamierzonych celów stara się o powołanie Narodowej Fundacji Kopca Kościuszki w Krakowie, z mocy ustawy sejmowej. W 1995 r. wyróżniony przez prezesa The National Society of the Sons of the American Revolution dyplomem i medalem LIBERTAS ET PATRIA, a w 2003 r. przyjęty do honorowego członkostwa Rady Wykonawczej The American Association of the Friends of Kościuszko at West Point.