Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie informuje, iż w postępowaniu "Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w  Krakowie wraz z Fortem nr 2 "Kościuszko", prowadzonym w trybie konkursu ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Karol Badyna

Pracownia Rzeźby "FORMA"

ul. T. Ważewskiego 53a

30-499 Kraków

Zawiadomienie do pobrania

Zaproszenie do składania ofert

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą

„Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko""

 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. Waszyngtona 1, 30 - 204 Kraków w biurze Komitetu, w terminie do dnia 15.03.2019 roku, do godziny 10:00.  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:00.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Wersja edytowalna Regulaminu oraz załączniki: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171349

Informacja o rozstrzygnięciu o konkursu

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, jako organizator Konkursu "Otwarty, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie szczegółowych rozwiązań i rozwinięć koncepcji realizacji wystawy stałej tematycznej "Kościuszko - bohater wciąż potrzebny", informuje iż zwycięzcą konkursu został:

Sławomir Mazan, Jarema Szandar s.j. Adventure

ul. Kochanowskiego 16/12

40-035 Katowice

Dokumenty do pobrania:  Informacja o rozstrzygnięciu o konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie ogłasza otwarty, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie szczegółowych rozwiązań i rozwinięć koncepcji realizacji wystawy stałej tematycznej "Kościuszko - bohater wciąż potrzebny".

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Al. Waszyngtona 1, 30 - 204 Kraków w biurze Komitetu, w terminie do dnia 13.04.2018 roku, do godziny 12:00. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:00.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Wersja edytowalna Regulaminu oraz załączniki: https://drive.google.com/drive/folders/1ORE4Yl4YvdbAPT-gQcSywnXP5QI8F_LO?usp=sharing

W dniu dzisiejszym Kopiec jest otwarty w godzinach 9:00 do 20:40. ×