Zamówienia

Zaproszenie do składania ofert

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą "Wykonanie robót budowlano - konserwatorskich w ramach projektu  "Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. "Kościuszko bohater wciąż potrzebny" w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych".

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. Waszyngtona 1, 30 - 204 Kraków w biurze Komitetu, w terminie do dnia 19.10.2017 roku, do godziny 10:00.  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:00.

Dokumenty do pobrania:Regulamin konkursu ofert PDF

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do pobrania: https://drive.google.com/drive/folders/0B4pwZWpdsw0GMWMyZ0o2NWc4a00?usp=sharing

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, informuje iż w postępowaniu „„Świadczenie usług inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. "Kościuszko bohater wciąż potrzebny" w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych"" prowadzonym w trybie konkursu ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Kliknij żeby pobrać dokument w postaci pliku .pdf 

Epsilon Księgowość i Inwestycje sp. z o.o.

ul. Kopernika 11C/LG3, 32-050 Skawina

  

   

Zaproszenie do składania ofert

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą "Świadczenie usług inwestora zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie Muzeum Kościuszkowskiego z wystawą stałą pt. "Kościuszko bohater wciąż potrzebny" w kompleksie Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" oraz trasy edukacyjnej na Kopcu Kościuszki w Krakowie z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych".

      

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. Waszyngtona 1, 30 - 204 Kraków w biurze Komitetu, w terminie do dnia 07.04.2017 roku, do godziny 10:00.  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:00.

 

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe 30.03.2017 r - plik pdf (żeby pobrać plik, kliknij na niebieski link prawym klawiszem myszy i wybierz z listy "zapisz link jako...")

Zapytanie ofertowe 30.03.2017 r. - plik docx

 

 

W dniu dzisiejszym Kopiec jest otwarty w godzinach 9:00 do 17:40. ×