Zamówienia

Ogłoszenie o konkursie

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie ogłasza otwarty, jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji Ogrodu kościuszkowskiego wraz ze stałą wystawą planszową na Kopcu Kościuszki w Krakowie.

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Organizatora przy Al. Waszyngtona 1, 30 - 204 Kraków w biurze Komitetu, w terminie do dnia 17.03.2020 roku, do godziny 12:00.  Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:00.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Załącznik nr 2 - Ogólny zarys i przykładowe wizualizacje Ogrodu kościuszkowskiego z wystawą

Wersja edytowalna Regulaminu oraz załączniki do pobrania:

https://drive.google.com/drive/folders/1IFqoSstQICv29tZilWFfzsJ2rws2vYwL?usp=sharingInformacja o rozstrzygnięciu o konkursu

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, jako organizator Konkursu "Otwarty, jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej Kopca Kościuszki wraz z kompleksem Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" poprzez wystawę stałą oraz trasę edukacyjną"", informuje iż zwycięzcą konkursu została:

Pracownia Agencja Kreatywna sp. z o.o.

ul. Kamienna 45/1A

31-403 Kraków

Dokumenty do pobrania:  Informacja o rozstrzygnięciu o konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie ogłasza otwarty, jednoetapowy konkurs na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej Kopca Kościuszki wraz z kompleksem Bastionu V w Forcie nr 2 "Kościuszko" poprzez wystawę stałą oraz trasę edukacyjną. 

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Al. Waszyngtona 1, 30 - 204 Kraków w biurze Komitetu, w terminie do dnia 03.12.2019 roku, do godziny 12:00.  Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:00.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Wersja edytowalna Regulaminu oraz załączniki do pobrania:

https://drive.google.com/drive/folders/1y8W_cCgTAgOL0tEZTmOFpYYaqH-J2ax-?usp=sharing

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, informuje iż w postępowaniu „Konserwacja elementów wystroju wnętrza i elewacji kaplicy bł. Bronisławy przy Kopcu Kościuszki w Krakowie" prowadzonym w trybie konkursu ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firm:

"Aristo", M. Kucia, D.Szlachta sp. j. (lider konsorcjum)

ul. Słoneczna 29

32-065 Krzeszowice

AC Konserwacja Zabytków Piotrowski, Kosakowski Spółka Jawna (partner konsorcjum)

ul. Szlak 18/12

31-161 Kraków

Zawiadomienie - plik do pobrania

Konserwacja elementów wystroju wnętrza i elewacji kaplicy bł. Bronisławy przy Kopcu Kościuszki w Krakowie

Termin składania ofert: 30 sierpnia 2019 roku; inwestor: Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie; dotyczy przedsięwzięcia wieloletniego etapowanego: „Zespół Kopca Kościuszki i Fortu nr 2 »Kościuszko«, al. Waszyngtona 1 – Konserwacja elementów wystroju wnętrza i elewacji kaplicy bł. Bronisławy przy Kopcu Kościuszki w Krakowie”

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu ofert - zapytanie ofertowe

Program prac konserwatorskich

Konserwacja elementów wystroju wnętrza i elewacji kaplicy bł. Bronisławy - przedmiar robót

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie informuje, iż w postępowaniu "Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w  Krakowie wraz z Fortem nr 2 "Kościuszko", prowadzonym w trybie konkursu ofert, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:

Karol Badyna

Pracownia Rzeźby "FORMA"

ul. T. Ważewskiego 53a

30-499 Kraków

Zawiadomienie do pobrania

Zaproszenie do składania ofert

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu pod nazwą

„Wykonanie Makiety Kopca Kościuszki w Krakowie wraz Fortem nr 2 "Kościuszko""

 

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. Waszyngtona 1, 30 - 204 Kraków w biurze Komitetu, w terminie do dnia 15.03.2019 roku, do godziny 10:00.  Oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:00.

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Wersja edytowalna Regulaminu oraz załączniki: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1171349

Informacja o rozstrzygnięciu o konkursu

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie, jako organizator Konkursu "Otwarty, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie szczegółowych rozwiązań i rozwinięć koncepcji realizacji wystawy stałej tematycznej "Kościuszko - bohater wciąż potrzebny", informuje iż zwycięzcą konkursu został:

Sławomir Mazan, Jarema Szandar s.j. Adventure

ul. Kochanowskiego 16/12

40-035 Katowice

Dokumenty do pobrania:  Informacja o rozstrzygnięciu o konkursu

Ogłoszenie o konkursie

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie ogłasza otwarty, jednoetapowy konkurs artystyczny na opracowanie szczegółowych rozwiązań i rozwinięć koncepcji realizacji wystawy stałej tematycznej "Kościuszko - bohater wciąż potrzebny".

Wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie należy składać w siedzibie Zamawiającego przy Al. Waszyngtona 1, 30 - 204 Kraków w biurze Komitetu, w terminie do dnia 13.04.2018 roku, do godziny 12:00. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:30 do 14:00.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu

Wersja edytowalna Regulaminu oraz załączniki: https://drive.google.com/drive/folders/1ORE4Yl4YvdbAPT-gQcSywnXP5QI8F_LO?usp=sharing