Ratujmy Kopiec

Dziś Kopiec Kościuszki jest w pełni dostępny dla odwiedzających. 

W 1997 roku, po ulewnych deszczach nastąpiła katastrofa budowlana Kopca. Kopiec na kilka lat został zamknięty dla ruchu turystycznego. W latach 1999 - 2002 przeprowadzono generalny remont Kopca z zastosowaniem nowatorskich metod i technologii. W 2010 roku po kolejnych ulewnych deszczach nastąpiło oberwanie ścieżek na stronie południowej. Z obserwacji ekspertów wynika, że nie wszystkie z zastosowanych w remoncie generalnym rozwiązań zdały egzamin. W 2012 r. na Kopcu Kościuszki i Wzgórzu Bł. Bronisławy przeprowadzono po raz pierwszy dokładne badania geologiczne, połączone z instalacją nowoczesnego systemu monitorowania, którego funkcjonowanie zapewnia od tej pory ciągły nadzór nad zachodzącymi wewnątrz bryły Kopca procesami. 

Obecnie konieczne jest wykorzystanie zgromadzonej dotąd wiedzy do zaprojektowania i wprowadzenie w życie działań korygujących dotychczasowe naprawy Kopca. Zgromadzone wyniki badań jednoznacznie wskazują iż zastosowane dotąd zabezpieczenia są niewystarczające, co w sposób bezpośredni może skutkować kolejną katastrofą budowlaną. W przypadku ponownego wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych może w krótkim czasie dojść do zniszczenia efektów wszystkich dotychczasowych, kosztownych prac rekonstrukcyjnych i zabezpieczających budowlę Kopca. 

Koszt przeprowadzenia działań naprawczych szacowany jest na 4-5 milionów złotych. Kwota ta, leży daleko poza możliwościami finansowymi Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie, którego finansowanie opiera się niemal całkowicie na przychodach ze sprzedaży biletów wstępu na Kopiec. 

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie apeluje do instytucji oraz osób, mogących pomóc w finansowaniu oraz przeprowadzeniu koniecznych prac naprawczych, o pomoc w ratowaniu miejsca, które jest nie tylko miejscem pamięci narodowej, ale i jednym z najważniejszych symboli Krakowa, Polski i Solidarności Narodów w Imię Dobra Ludzkości.

Wsparcie finansowe można kierować na numer konta bankowego Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie

 1115 0014 8712 1480 0132 4800 00

W dniu dzisiejszym Kopiec jest otwarty w godzinach 9:00 do 20:50. ×