Kopiec Kościuszki w Krakowie pomnikiem historii

21/12/2017

Relacja z uroczystości wręczenia przez Prezydenta RP rozporządzeń, na mocy których m.in. Kopiec Kościuszki w  Krakowie stał się pomnikiem historii.

W dniu 23 listopada 2017 r. prof. Mieczysław Rokosz – prezes Komitetu Kopca Kościuszki odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy podpisane przezeń dzień wcześniej rozporządzenie uznające Kopiec Kościuszki w Krakowie wraz z otoczeniem za pomnik historii (zob. fot. 1 i 2). W uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w czasie której podobny status przyznano kilkunastu innym obiektom i zespołom zabytkowym, uczestniczyły poza prezesem KKK następujące osoby z Krakowa: Profesor Jacek Purchla przewodniczący UNESCO i członek honorowy Komitetu, Leszek Cierpiałowski – dyrektor Biura Komitetu, Andrzej Kulig – zastępca prezydenta Miasta Krakowa do spraw polityki społecznej, kultury i promocji miasta,  Andrzej Siwek – dyrektor krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Tadeusz Sołtys -  dyrektor Radia RMF oraz prof. Politechniki Krakowskiej, dr hab. arch. inż. Zbigniew Myczkowski – m.in. członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa narodowego (zob. fot. 3, na której ponadto obok Prezydenta RP stoi prof. Bogumiła Rouba - Przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków i  Piotr Gliński - minister Kultury i Dziedzictwa narodowego). Wspomniana Rada nominuje zabytki do miana pomnika historii i przedkłada ich listę do ostatecznej decyzji Prezydenta RP.

W paragrafie 2 w/w Rozporządzenia stwierdzono, że ,,celem ochrony pomnika historii [za jaki uznano Kopiec Kościuszki z otoczeniem] jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, architektoniczne i krajobrazowe – materialne i niematerialne, Kopca Tadeusza Kościuszki – pomnika-mogiły wzniesionego przez Naród Polski dla uczczenia wielkiego wodza i bohatera narodowego, będącego symbolem patriotyzmu i dążeń niepodległościowych, tworzącego kompozycję krajobrazową wpisaną w panoramę historycznego Krakowa”. W paragrafie zaś 3,1 Rozporządzenia czytamy, że ,,Obszar pomnika historii ,,Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem” obejmuje Kopiec Tadeusza Kościuszki wraz z murem oporowym i kaplicą bł. Bronisławy, dawnymi koszarami fortu nr 2 ,,Kościuszko”, Aleją Jerzego Waszyngtona oraz otoczenie z szańcem FS 3…” Załączniki do Rozporządzenia stanowią: ,,Uzasadnienie” i mapka geodezyjna z wyszczególnieniem działek objętych granicami pomnika historii.

Tak więc wzniesiony w latach 1820 – 1823 przez Naród Polski za pomnik dla narodowego światowej sławy bohatera, miejsce narodowej pamięci - Kopiec Kościuszki, zabytek podlegający ochronie prawa i jako taki będący składnikiem narodowego dziedzictwa, uzyskawszy status pomnika historii ,,wraz z otoczeniem” został wpisany na elitarną listę najdrogocenniejszych zabytków.

 Jest to wielki sukces będący rezultatem długotrwałych starań Komitetu. Z tą chwilą nie powinno już dla nikogo być wątpliwości, że ,,Kopiec Kościuszki w Krakowie” to nazwa własna pomnika historii  i miejsca narodowej pamięci i słowo ,,Kopiec” ma tu być pisane dużą literą. Aby zaś dla wszystkich tych, którzy tego nie rozumieją sprawa ta była ostatecznie wyjaśniona – prezes Komitetu Kopca Kościuszki wystosuje pismo do Komitetu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z prośbą o zajęcie w tej sprawie oficjalnego stanowiska.

Autor: prof. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.

Zobacz też

Szklany dach nad dziedzińcem już gotowy

12/07/2019
Zakończyła się budowa szklanego dachu nad dziedzińcem pod Kopcem Kościuszki w Krakowie. To ważny etap budowy nowego Muzeum Kościuszkowskiego - naszej inwestycji realizowanej dzięki wsparciu z funduszy europejskich. W części fortu administrowanej…

Prof. Anthony Bajdek honorowym członkiem Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie

10/07/2019
Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie opiekuje się Kopcem od prawie 200. lat. Od niedawna ma kolejnego członka honorowego, prof. Anthony'ego Bajdka, amerykańskiego historyka, jednego z najaktywniejszych działaczy zabiegających o pamięć o Tadeuszu…

USA świętują 243. rocznicę niepodległości

03/07/2019
4 lipca to w Stanach Zjednoczonych święto państwowe - Independence Day, obchodzone co roku w rocznicę ogłoszenia Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych ( 1776 r.) 243. rocznicę odzyskania niepodległości świętowali także Amerykanie…

Popiersie Kościuszki darem dla Polonii w Brazylii

17/06/2019
Popiersie Tadeusza Kościuszki to dar Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie dla najstarszej organizacji polonijnej w Ameryce Łacińskiej. Popiersie przekazał na ręce ambasadora Marka Makowskiego prezes Komitetu prof. Mieczysław Rokosz podczas wizyty…

Awantura o Kościuszkę w Australii zakończona porozumieniem

10/06/2019
Góra Kościuszki jest najwyższym szczytem Australii (2228 m n.p.m), położonym w Parku Narodowym Kościuszki, w Górach Śnieżnych w paśmie Alp Australijskich. Swoją nazwę zawdzięcza Pawłowi Edmundowi Strzeleckiemu, który odkrył ją,…

Profesor Anthony Bajdek z wizytą w Krakowie

06/06/2019
Profesor Anthony Bajdek - historyk, emerytowany profesor i dziekan Uniwersytetu w Bostonie, były aktywny działacz Kongresu Polonii Amerykańskiej, prezes American Association of the Friends of Kościuszko at West Point - odwiedzi Kraków na zaproszenie…

Czy historia może łączyć? Muzeum Historii Polski od koncepcji do realizacji

04/06/2019
10 czerwca (poniedziałek) o godzinie 16.00 zapraszamy do Pałacu Krzysztofory (Sala Miedziana) na wykład Roberta Kostro "Czy historia może łączyć? Muzeum Historii Polski od koncepcji do realizacji". Muzeum Historii Polski jest jedną z największych…
W dniu dzisiejszym Kopiec jest otwarty w godzinach 9:00 do 20:40. ×