Kopiec Kościuszki w Krakowie pomnikiem historii

21/12/2017

Relacja z uroczystości wręczenia przez Prezydenta RP rozporządzeń, na mocy których m.in. Kopiec Kościuszki w  Krakowie stał się pomnikiem historii.

W dniu 23 listopada 2017 r. prof. Mieczysław Rokosz – prezes Komitetu Kopca Kościuszki odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy podpisane przezeń dzień wcześniej rozporządzenie uznające Kopiec Kościuszki w Krakowie wraz z otoczeniem za pomnik historii (zob. fot. 1 i 2). W uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w czasie której podobny status przyznano kilkunastu innym obiektom i zespołom zabytkowym, uczestniczyły poza prezesem KKK następujące osoby z Krakowa: Profesor Jacek Purchla przewodniczący UNESCO i członek honorowy Komitetu, Leszek Cierpiałowski – dyrektor Biura Komitetu, Andrzej Kulig – zastępca prezydenta Miasta Krakowa do spraw polityki społecznej, kultury i promocji miasta,  Andrzej Siwek – dyrektor krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Tadeusz Sołtys -  dyrektor Radia RMF oraz prof. Politechniki Krakowskiej, dr hab. arch. inż. Zbigniew Myczkowski – m.in. członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa narodowego (zob. fot. 3, na której ponadto obok Prezydenta RP stoi prof. Bogumiła Rouba - Przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków i  Piotr Gliński - minister Kultury i Dziedzictwa narodowego). Wspomniana Rada nominuje zabytki do miana pomnika historii i przedkłada ich listę do ostatecznej decyzji Prezydenta RP.

W paragrafie 2 w/w Rozporządzenia stwierdzono, że ,,celem ochrony pomnika historii [za jaki uznano Kopiec Kościuszki z otoczeniem] jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, architektoniczne i krajobrazowe – materialne i niematerialne, Kopca Tadeusza Kościuszki – pomnika-mogiły wzniesionego przez Naród Polski dla uczczenia wielkiego wodza i bohatera narodowego, będącego symbolem patriotyzmu i dążeń niepodległościowych, tworzącego kompozycję krajobrazową wpisaną w panoramę historycznego Krakowa”. W paragrafie zaś 3,1 Rozporządzenia czytamy, że ,,Obszar pomnika historii ,,Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem” obejmuje Kopiec Tadeusza Kościuszki wraz z murem oporowym i kaplicą bł. Bronisławy, dawnymi koszarami fortu nr 2 ,,Kościuszko”, Aleją Jerzego Waszyngtona oraz otoczenie z szańcem FS 3…” Załączniki do Rozporządzenia stanowią: ,,Uzasadnienie” i mapka geodezyjna z wyszczególnieniem działek objętych granicami pomnika historii.

Tak więc wzniesiony w latach 1820 – 1823 przez Naród Polski za pomnik dla narodowego światowej sławy bohatera, miejsce narodowej pamięci - Kopiec Kościuszki, zabytek podlegający ochronie prawa i jako taki będący składnikiem narodowego dziedzictwa, uzyskawszy status pomnika historii ,,wraz z otoczeniem” został wpisany na elitarną listę najdrogocenniejszych zabytków.

 Jest to wielki sukces będący rezultatem długotrwałych starań Komitetu. Z tą chwilą nie powinno już dla nikogo być wątpliwości, że ,,Kopiec Kościuszki w Krakowie” to nazwa własna pomnika historii  i miejsca narodowej pamięci i słowo ,,Kopiec” ma tu być pisane dużą literą. Aby zaś dla wszystkich tych, którzy tego nie rozumieją sprawa ta była ostatecznie wyjaśniona – prezes Komitetu Kopca Kościuszki wystosuje pismo do Komitetu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z prośbą o zajęcie w tej sprawie oficjalnego stanowiska.

Autor: prof. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.

Zobacz też

Poświęcenie tablicy upamiętniającej krakowski pogrzeb Tadeusza Kościuszki

15/10/2019
W 202. rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki - 15 października 2019 r. - została uroczyście poświęcona tablica na kolegiacie św. Floriana w Krakowie. Tablica powstała z inicjatywy Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie i upamiętnia krakowski…

W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek – obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake, 1917-1919.

03/10/2019
Od dziś w Centrum Wystawowo - Konferencyjnym pod Kopcem Kościuszki można oglądać nową wystawę czasową W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek – obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake, 1917-1919. To zbiór unikatowych zdjęć,…

Zagłosuj! Siłownia pod chmurką przy Kopcu Kościuszki

26/09/2019
W sobotę, 28 września, rusza głosowanie w budżecie obywatelskim Krakowa. Wśród projektów lokalnych jest także nasz. Chcemy przy Kopcu Kościuszki wybudować plenerową siłownię, z której będą mogły korzystać wszystkie osoby odwiedzające…

Niezwykły eksponat do nowego Muzeum Kościuszkowskiego

24/09/2019
W 1794 roku, tuż po wygranej bitwie pod Racławicami, Tadeusz Kościuszko pojechał do Miłocic, gdzie przenocował w miejscowym dworze. Być może to tam powstawał raport do narodu polskiego o zwycięstwie pod Racławicami.  Z nieistniejącego dziś…

Makieta Kopca nową atrakcją dla turystów

18/09/2019
Już niebawem na Kopcu Kościuszki w Krakowie pojawi się kolejna atrakcja dla zwiedzających. Tuż przy wejściu do Centrum Konferencyjno - Wystawienniczego, obok parkingu, stanie makieta Kopca Kościuszki i Fortu nr 2 "Kościuszko". Makieta spełnia…

Rośliny z pól bitewnych w Racławicach zostaną zasadzone na Kopcu Kościuszki

12/09/2019
Rośliny z pól bitewnych, na których Kościuszko odniósł zwycięstwo w 1794 roku, zostaną zasadzone na Kopcu Kościuszki w Krakowie. W akcji zbierania roślin w Racławicach wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki,…

Działacze kościuszkowscy z wizytą na Kopcu

09/09/2019
Jubileusze 200-lecia rozpoczęcia sypania Kopca Kościuszki oraz 180-lecia odkrycia i nazwania Góry Kościuszki w Australii były głównym tematem spotkania działaczy kościuszkowskich z Małopolski i Australii na Kopcu Kościuszki w Krakowie. Kopiec…
W dniu dzisiejszym Kopiec jest otwarty w godzinach 9:00 do 17:40. ×