Kopiec Kościuszki w Krakowie pomnikiem historii

21/12/2017

Relacja z uroczystości wręczenia przez Prezydenta RP rozporządzeń, na mocy których m.in. Kopiec Kościuszki w  Krakowie stał się pomnikiem historii.

W dniu 23 listopada 2017 r. prof. Mieczysław Rokosz – prezes Komitetu Kopca Kościuszki odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy podpisane przezeń dzień wcześniej rozporządzenie uznające Kopiec Kościuszki w Krakowie wraz z otoczeniem za pomnik historii (zob. fot. 1 i 2). W uroczystości w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, w czasie której podobny status przyznano kilkunastu innym obiektom i zespołom zabytkowym, uczestniczyły poza prezesem KKK następujące osoby z Krakowa: Profesor Jacek Purchla przewodniczący UNESCO i członek honorowy Komitetu, Leszek Cierpiałowski – dyrektor Biura Komitetu, Andrzej Kulig – zastępca prezydenta Miasta Krakowa do spraw polityki społecznej, kultury i promocji miasta,  Andrzej Siwek – dyrektor krakowskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Tadeusz Sołtys -  dyrektor Radia RMF oraz prof. Politechniki Krakowskiej, dr hab. arch. inż. Zbigniew Myczkowski – m.in. członek Rady Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa narodowego (zob. fot. 3, na której ponadto obok Prezydenta RP stoi prof. Bogumiła Rouba - Przewodnicząca Rady Ochrony Zabytków i  Piotr Gliński - minister Kultury i Dziedzictwa narodowego). Wspomniana Rada nominuje zabytki do miana pomnika historii i przedkłada ich listę do ostatecznej decyzji Prezydenta RP.

W paragrafie 2 w/w Rozporządzenia stwierdzono, że ,,celem ochrony pomnika historii [za jaki uznano Kopiec Kościuszki z otoczeniem] jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, architektoniczne i krajobrazowe – materialne i niematerialne, Kopca Tadeusza Kościuszki – pomnika-mogiły wzniesionego przez Naród Polski dla uczczenia wielkiego wodza i bohatera narodowego, będącego symbolem patriotyzmu i dążeń niepodległościowych, tworzącego kompozycję krajobrazową wpisaną w panoramę historycznego Krakowa”. W paragrafie zaś 3,1 Rozporządzenia czytamy, że ,,Obszar pomnika historii ,,Kraków – Kopiec Kościuszki z otoczeniem” obejmuje Kopiec Tadeusza Kościuszki wraz z murem oporowym i kaplicą bł. Bronisławy, dawnymi koszarami fortu nr 2 ,,Kościuszko”, Aleją Jerzego Waszyngtona oraz otoczenie z szańcem FS 3…” Załączniki do Rozporządzenia stanowią: ,,Uzasadnienie” i mapka geodezyjna z wyszczególnieniem działek objętych granicami pomnika historii.

Tak więc wzniesiony w latach 1820 – 1823 przez Naród Polski za pomnik dla narodowego światowej sławy bohatera, miejsce narodowej pamięci - Kopiec Kościuszki, zabytek podlegający ochronie prawa i jako taki będący składnikiem narodowego dziedzictwa, uzyskawszy status pomnika historii ,,wraz z otoczeniem” został wpisany na elitarną listę najdrogocenniejszych zabytków.

 Jest to wielki sukces będący rezultatem długotrwałych starań Komitetu. Z tą chwilą nie powinno już dla nikogo być wątpliwości, że ,,Kopiec Kościuszki w Krakowie” to nazwa własna pomnika historii  i miejsca narodowej pamięci i słowo ,,Kopiec” ma tu być pisane dużą literą. Aby zaś dla wszystkich tych, którzy tego nie rozumieją sprawa ta była ostatecznie wyjaśniona – prezes Komitetu Kopca Kościuszki wystosuje pismo do Komitetu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Warszawie z prośbą o zajęcie w tej sprawie oficjalnego stanowiska.

Autor: prof. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie.

Zobacz też

"Cudze chwalicie…Kościuszkiana w zbiorach Komitetu". Nowa wystawa pod Kopcem

25/01/2020
Zapraszamy do odwiedzania nowej wystawy dostępnej w Centrum Konferencyjno - Wystawienniczym pod Kopcem Kościuszki. Ekspozycja prezentuje najważniejsze epizody z życia Tadeusza Kościuszki, takie jak: walka w wojnie o niepodległość w Ameryce,…

Kopiec Kościuszki wymaga remontu

24/01/2020
Stan Kopca Kościuszki i niezbędne inwestycje były tematem spotkania Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. Kopiec osuwa się na jedną stronę, dlatego już od kilku lat jest planowany remont. Głównym celem będzie stabilizacja zboczy Kopca, przy…

Kopiec w okresie świątecznym i noworocznym

24/12/2019
Informujemy, że w święta Bożego Narodzenia oraz w Sylwestra i Nowy Rok Kopiec Kościuszki będzie otwarty od g. 10:00 do zmroku. Zamknięcie Kopca dla zwiedzających zgodnie z harmonogramem dostępnym na stronie internetowej. Życzymy wszystkim zdrowych,…

Medal Cracoviae Merenti dla Krzysztofa Wielgusa

12/12/2019
Wybitny uczony i znawca Twierdzy Kraków, członek Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie dr inż. architekt Krzysztof Wielgus, otrzymał brązowy medal „Cracoviae Merenti”. Jest to najwyższe odznaczenie Miasta Krakowa, przyznawane za szczególne…

Powstaje Biblioteka Kościuszkowska

05/12/2019
Dzięki staraniom Komitetu Kopca Kościuszki w Krakowie powstaje Biblioteka Kościuszkowska - unikatowy księgozbiór, w którym znajdują się m.in. wydania z lat 20. XIX w. W ostatnim czasie Komitet zakupił 1,5 tys. egzemplarzy, które - po uporządkowaniu…

W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek – obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake, 1917-1919.

26/11/2019
Tylko do końca roku w Centrum Wystawowo - Konferencyjnym pod Kopcem Kościuszki można oglądać nową wystawę czasową W drodze do niepodległości. Kanadyjski przystanek – obóz Kościuszko w Niagara-on-the-Lake, 1917-1919. To zbiór unikatowych…

Muzeum Kościuszkowskie już w przyszłym roku

22/10/2019
Pod Kopcem Kościuszki w Krakowie trwa budowa nowego Muzeum Kościuszkowskiego. Już w 2020 roku będzie gotowa wystawa stała "Kościuszko – bohater wciąż potrzebny", a także trasa edukacyjna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami…
W dniu dzisiejszym Kopiec jest otwarty w godzinach 9:00 do 16:20. ×