Prezesi Komitetu

1984 – 1992 Wojciech Maria Bartel

WOJCIECH MARIA BARTEL, (27 XII 1923 Kraków – 2 IX 1992 tamże), historyk państwa i prawa; uczestnik kampanii wrześniowej 1939; 1945-49 studiował na Wydz. Prawa UJ, następnie związany z uczelnią jako pracownik naukuwy i dydaktyczny w Katedrze Powszechnej Historii Ustrojów i Prawa; od 1971 wykładał na Papieskim Wydziale Teologicznym (przekształconym 1981 w PAT); od 1977 profesor UJ; od 1983 kierownik Zakładu Prawa Kościelnego Tamże, 1981-87 dziekan Wydz. Prawa UJ; 1991 doprowadził do reaktywowania na UJ Katedry Prawa Kanonicznego; od 1957 członek krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, 1963-64 jego sekretarz, następnie wiceprezes; od 1963 w TMHiZK, od 1984 przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Kościuszki; od 1992 członek PAU; prezes Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (zlikwidowane 1951); prowadził badania w zakresie dziejów prawa państwowego i kanonicznego, znawca dziejów Krakowa (zwł. okresu Rzeczypospolitej Krakowskiej) i Galicji; autor ok. 150 prac naukowych, m.in. Ustawodawstwo Księstwa Warszawskiego (t. 1-4 1964-69), Ustrój i prawo Wolnego Miasta Krakowa 1815-1846 (1976), Galicyjska Rada Szkolna Krajowa (1980); 1991 brał udział w Krakowskim Sympozjum KBWE jako oficjalny delegat Stolicy Apostolskiej; pochowany na Cm. Rakowickim.

W dniu dzisiejszym Kopiec jest otwarty w godzinach 9:00 do 20:30. ×