Centrum konferencyjne

Przy Kopcu Kościuszki funkcjonuje Centrum Konferencyjno - Wystawiennicze im. Tadeusza Kościuszki w odrestaurowanej zabytkowej Kurtynie I-V w Forcie nr 2 "Kościuszko". Inwestorem tego zadania był Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie a projekt prawie w 60% dofinansowała Unia Europejska, w ramach Małopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Tytuł Projektu:
"Utworzenie Centrum Konferencyjno -Wystawienniczego im. Tadeusza Kościuszki w zabytkowej Kurtynie I-V południowej w forcie nr 2 "Kościuszko".

Wartość całkowita projektu : 8 839 609,53zł.

Wartość dofinansowania : 4 000 000,00 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W wyniku realizacji prac konserwatorsko - budowlanych powstały sale konferencyjne i wystawiennicze wykorzystywane na cele edukacyjne i kulturalne.

Polecamy szkolenia organizowane przez HintMine