O przyszłości Wzgórza Bł. Bronisławy

21/01/2015

W dniu 20 stycznia 2015 r. odbyło się w siedzibie Komitetu Kopca Kościuszki na Wzgórzu Błogosławionej Bronisławy posiedzenie Komisji Ochrony Krajobrazu Kulturowego Krakowa Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, afirmowane również przez  Komitet Kopca Kościuszki. W posiedzeniu wzięło udział ok. 50 osób reprezentujących Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa, Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa, Komitet Kopca Kościuszki oraz przedstawiciele zainteresowanych stron: Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, dyrekcji Miejskiego Ogrodu Zoologicznego oraz Zarządu Budynków Komunalnych.

Na posiedzeniu wygłoszono 3 referaty, a to:

1. „Krajobraz z Kopcem Kościuszki” –  ref. prof. Mieczysław Rokosz, prezes Komitetu Kopca Kościuszki.

2. „Rola Fortu Kościuszko na tle fortyfikacji obronnych Krakowa”  ref. dr inż. Krzysztof Wielgus.

 3. „Problemy zieleni w otoczeniu Kopca Kościuszki w Krakowie” ref.arch. Mikołaj Kornecki.

 Przedstawiono również „Uwagi programowe w sprawie ochrony krajobrazu kulturowego Wzgórza Błogosławionej Bronisławy i otoczenia Kopca Kościuszki oraz Fortu Kościuszko” przygotowane na piśmie przez członka Prezydium SKOZK-u, dr Zbigniewa Beiersdorfa, a także dane dotyczące problemów własnościowych w otoczeniu Kopca Kościuszki w Krakowie, przygotowane przez p. Leszka Cierpiałowskiego dyrektora Biura  Komitetu Kopca Kościuszki.

Po stojących na wysokim poziomie referatach i materiałach uzupełniających odbyła się szeroka dyskusja w której wzięło udział 12 osób. W efekcie posiedzenia postanowiono powołać komisję do opracowania stanowiska w przedmiotowej sprawie przez zespół w składzie:

Zb. Beiersdorf, K. Flaga, M. Kornecki Z. Myczkowski, M.Rokosz i K. Wielgus.

Zobacz też

W weekend zwiedzisz muzeum pod Kopcem Kościuszki

15/05/2020
W sobotę i niedzielę w Centrum Wystawowo - Konferencyjnym pod Kopcem Kościuszki będzie można obejrzeć wystawę pamiątek po Tadeuszu Kościuszce. Wystawa była do tej pory zamknięta ze względu na ograniczenia związane z epidemią. Dzięki zdjęciu…

Dzień Flagi na Kopcu Kościuszki

02/05/2020
Na majowe święto Kopiec Kościuszki został ozdobiony biało-czerwonymi flagami. Dwie z nich powiewają na szczycie Kopca, a trzecia rozpościera się od jego szczytu aż do podstawy. Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej na Kopcu Kościuszki świętowała…

Kopiec Kościuszki otwarty dla turystów

24/04/2020
Informujemy, że od soboty 25.04.2020 Kopiec Kościuszki w Krakowie zostanie częściowo udostępniony dla ruchu turystycznego. Dostępna dla odwiedzających będzie zewnętrzna część rekreacyjna i widokowa oraz wejście na szczyt Kopca. Ponowne otwarcie…

180. rocznica nadania nazwy Góry Kościuszki w Australii

06/04/2020
Góra Kościuszki - najwyższy szczyt lądowej części Australii - została odkryta, zdobyta i nazwana przez Pawła Edmunda Strzeleckiego w czasie jego historycznej wyprawy z Jamesem Macarthurem z Sydney do Melbourne. Miało to miejsce w marcu 1840…

226 lat temu rozpoczęła się Insurekcja Kościuszkowska

24/03/2020
Dziś 24 marca – rocznica wybuchu Insurekcji Kościuszkowskiej i przysięgi Naczelnika  na Rynku w Krakowie. To data wpisana w pamięć pokoleń i fakt świętowany co roku a nie tylko w latach okrągłych rocznic. Nawet w czasie II wojny i okupacji…

Pamiątki po Kościuszce w zbiorach Komitetu

05/02/2020
To jedne z najcenniejszych pamiątek związanych z Tadeuszem Kościuszką, które mamy w swoich zbiorach. Ryngraf z Matką Boską pochodzi z drugiej połowy XVIII w. i należał do Tadeusza Kościuszki w okresie, kiedy był on uczniem Szkoły Rycerskiej. Z…

4 lutego - bezpłatne zwiedzanie Kopca Kościuszki

02/02/2020
4 lutego to dzień urodzin Tadeusza Kościuszki (ur. 4 lutego 1746 na  Mereczowszczyźnie). Jak co roku tego dnia można bezpłatnie zwiedzać Kopiec Kościuszki w  Krakowie oraz wystawy.  Zapraszamy również do zapoznania się z biografią Kościuszki…